Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

5220 3022 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
1338 59a9 390
Reposted fromfelicka felicka viahomefromhome homefromhome
6259 85cc 390
"Kruki i wrony rozdziobią nasze ciała."
Reposted fromnalka nalka viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

June 13 2018

May 30 2018

6134 57d4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
8627 47ab 390
Reposted fromursa-major ursa-major viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 11 2018

5592 17b5 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
Najważniejsze jest to, żeby basem dobrze jebło!
— Chwytak, "BASEM YEBUO "
Reposted fromreksi0 reksi0 viacytaty cytaty
4581 2a28 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish

February 19 2018

6666 cc83 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

November 09 2017

4744 1a78 390
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

November 08 2017

November 04 2017

4341 285f 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy

October 23 2017

October 18 2017

Reposted fromtakemeout takemeout viapulchritudo2 pulchritudo2

October 16 2017

4421 96cb 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy

October 09 2017

2280 48e2 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy

October 07 2017Throne Wars
Reposted frombootlegs bootlegs viagameofthrones gameofthrones
Powiedział mi w któreś urodziny, że nie będzie mi życzył spełnienia marzeń, bo sam będzie je spełniał.
Kiedy ryczę na kanapie, bo znowu coś mi nie wyszło, patrzy mi w oczy i mówi, że jestem silna i nic takiego się nie stało.
Kiedy wkurzam się i bluzgam, bo ktoś mnie znowu obgadał, mówi, że tak po prostu się dzieje i szkoda moich nerwów.
Kiedy zarysowałam mu już drugi raz samochód powiedział, że chociaż konsekwentnie, bo z tej samej strony.
I milion razy słysząc w środku nocy: "Misiu, pogadasz ze mną?" odpowiadał patrząc jednym okiem: "No jasne."

Spełnił już moje największe marzenie. Uczynił mnie swoją królową.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl