Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

7974 7cc7 390
Reposted fromvanirr vanirr via3u3a 3u3a
8089 ec37 390
Reposted fromcalifornia-love california-love via3u3a 3u3a
9218 1037 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal

June 08 2017

7312 e10c 390

June 06 2017

O inteligencji człowieka nie stanowi zasób posiadanych przez niego wiadomości, zwłaszcza wiadomości szkolnych, że nie stanowi o niej także to lub inne uzdolnienie specjalne lub talent (np. artystyczny, muzyczny, techniczny), ale pewna ogólna i stała właściwość umysłu, wyrażająca się w umiejętności tworzenia pojęć i sądów, w umiejętności prawidłowego myślenia, w umiejętności odróżniania rzeczy istotnych od nieistotnych, zdolności należytego porozumiewania się z innymi ludźmi, w pewnej spontaniczności i inicjatywie myślowej, których brak rzuca się w oczy w przypadkach niedorozwoju umysłowego.
— W. Łuniewski
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viacytaty cytaty
1630 a1d0 390
Reposted fromamatore amatore viacytaty cytaty
Jezeli ktos dotknie Twojej duszy, nie dotykajac ciała - to jest koniec po prostu. Koniec swiata innego niz ten, ktory Ciebie dotknal.
— Lakonika
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty

May 16 2017

3652 d79e 390
Reposted frombpash89 bpash89 viacats cats

May 06 2017

6757 df32 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
5056 2265 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastylish stylish

May 01 2017

April 29 2017

Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś właśnie taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

March 22 2017

9007 8298 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome

March 13 2017

Potem przyszła samodzielność, swoboda i szalony promiskuityzm, zakończony, jak to zwykle bywa, goryczą, rozczarowaniem i rezygnacją. Nastąpił długi okres samotności i odkrycie, że do rozładowania stresów i napięć najzupełniej zbędny jest ktoś, kto chciałby uważać się za jej pana i władcę zaraz po tym, jak przewróci się na plecy i obetrze pot z czoła. 
— A. Sapkowski- "Krew elfów"
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty

March 07 2017

Na ogół tacy "towarzyscy" ludzie nie mają głębi, są banalni i nudni.
— Haruki Murakami – Mężczyźni bez kobiet
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

June 21 2015

7373 8adb 390

June 18 2015

8214 b017 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

June 16 2015

0441 2d45 390
Reposted fromczinok czinok viagameofthrones gameofthrones

June 05 2015

Kocham Cię, ale wiem, że jeśli teraz nie odejdę, to już nigdy nie zbiorę w sobie wystarczająco dużo odwagi. Gdziekolwiek będę,pamiętaj między jednym, a drugim papierosem,że na pewno mi Ciebie brakuję.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Okna twoje - otwarte. Sny oczu nie strzegą,
A ty na mnie nie patrzysz. Dlaczego, dlaczego?
— Leśmian
Reposted fromrainbowside rainbowside viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl