Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

5592 17b5 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
Najważniejsze jest to, żeby basem dobrze jebło!
— Chwytak, "BASEM YEBUO "
Reposted fromreksi0 reksi0 viacytaty cytaty
4581 2a28 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish

February 19 2018

6666 cc83 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

November 09 2017

4744 1a78 390
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

November 08 2017

November 04 2017

4341 285f 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy

October 23 2017

October 18 2017

Reposted fromtakemeout takemeout viapulchritudo2 pulchritudo2

October 16 2017

4421 96cb 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy

October 09 2017

2280 48e2 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy

October 07 2017Throne Wars
Reposted frombootlegs bootlegs viagameofthrones gameofthrones
Powiedział mi w któreś urodziny, że nie będzie mi życzył spełnienia marzeń, bo sam będzie je spełniał.
Kiedy ryczę na kanapie, bo znowu coś mi nie wyszło, patrzy mi w oczy i mówi, że jestem silna i nic takiego się nie stało.
Kiedy wkurzam się i bluzgam, bo ktoś mnie znowu obgadał, mówi, że tak po prostu się dzieje i szkoda moich nerwów.
Kiedy zarysowałam mu już drugi raz samochód powiedział, że chociaż konsekwentnie, bo z tej samej strony.
I milion razy słysząc w środku nocy: "Misiu, pogadasz ze mną?" odpowiadał patrząc jednym okiem: "No jasne."

Spełnił już moje największe marzenie. Uczynił mnie swoją królową.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacytaty cytaty

September 16 2017

„Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, Ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi Cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o Tobie w każdej sekundzie dnia, ale da Ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż możesz dać. Uśmiechaj się kiedy Cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy Cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma.”

 

— Bob Marley
1379 6bd7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome

September 12 2017

8930 2309 390
Reposted fromsweetchocolate sweetchocolate viadesigner designer

September 09 2017

September 08 2017

W życiu pojawiają się takie osoby z których już nigdy nie jesteś w stanie się wyleczyć - a najbardziej boli gdy widzisz że są szczęśliwe właśnie bez Ciebie.
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty

September 07 2017

Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl